Skip To Main Content

Common Dress

The Franklin-McKinley School District believes a safe and disciplined learning environment is the first requirement of a high performing school. School common dress will help minimize disruptive behavior, promote respect for oneself and others, build school/community spirit, and, more significantly, help to maintain high academic standards.  Please see below for Dahl School common dress options. 

Appropriate:

Black, Gray or Denim Bottoms

 • Size appropriate/fitted
 • Shorts hemmed not more than 5 inches above knees
 • Belt should not be worn below waist

Black, Gray or White Shirts

 • Dress or casual Shirts
 • T-Shirts with appropriate logos is acceptable
 • Short or long sleeves
 • Turtleneck is acceptable 

Not appropriate:

 • Clothes with visible underwear
 • Tank tops or spaghetti straps
 • Gang related clothing or articles
 • Logos or images that depict drugs, alcohol, or any illegal item or activity
 • Images and or language that create a hostil or intimidating environment based on any protected class

El distrito escolar Franklin-McKinley considera que un ambiente de aprendizaje seguro y con disciplina es el primer requisito de una escuela con un alto rendimiento académico. La vestimenta general en la escuela ayudará a minimizar las conductas disruptivas, promoverá el respeto entre los estudiantes, desarrollará el espíritu escolar y comunitario, y más importante, ayudará a mantener un alto nivel académico. Favor de leer a continuación las opciones de vestimenta común para la escuela Dahl. 

Apropiado:

Pantalones negros, grises o de mezclilla

 • De talla correcta/ajustados
 • Los shorts no deben estar a más de 5 pulgadas arriba de la rodilla
 • El cinturón no debe estar por debajo de la cintura

Camisetas negras, grises o blancas

 • Camisas formales o casuales
 • Las camisetas con logos adecuados están permitidas
 • Manga corta o larga
 • El cuello de tortuga está permitido

Inapropiado:

 • Vestimenta con ropa interior visible
 • Camisetas sin mangas o blusas de tirantes
 • Prendas o accesorios con relación a pandillas
 • Logos o imágenes con drogas, alcohol o cualquier otra actividad ilegal
 • Imágenes o texto que provoquen un ambiente hostil o de intimidación contra cualquiera de las clases protegidas. 

Học Khu Franklin-McKinley tin tưởng môi trường học tập an toàn và kỷ luật là yêu cầu trước tiên của một trường học có thành tích cao. Đồng phục trường học sẽ giúp giảm thiểu hành vi phá phách, tăng sự tôn trọng cho bản thân và người khác, xây dựng tinh thần trường học/cộng đồng, và điều quan trọng hơn đó chính là duy trì các tiêu chuẩn thành tích giáo khoa cao. Vui lòng xem các tùy chọn đồng phục trường Dahl bên dưới. 

Thích hợp: 

Quần màu đen, xám hoặc màu xanh denim 

 • Kích cỡ thích hợp/vừa vặn 
 • Quần short không ngắn hơn 5 inch trên đầu gối 
 • Dây nịt không đeo dưới thắt lưng 

Áo màu đen, xám hoặc trắng 

 • Áo sơ mi trang trọng hoặc thường ngày 
 • Áo thun với những hình ảnh thích hợp 
 • Áo ngắn tay hoặc dài tay 
 • Áo cổ lọ được chấp nhận 

Không thích hợp:

 • Quần áo lộ rõ đồ lót 
 • Áo ba lỗ hoặc áo có dây mảnh 
 • Quần áo hoặc đồ vật liên quan đến băng đảng
 • Đồ vật hoặc hình ảnh mô tả ma túy, rượu hoặc bất kỳ vật phẩm hoặc hoạt động bất hợp pháp nào.
 • Các hình ảnh và ngôn ngữ tạo ra môi trường thù địch hoặc hăm dọa dựa đối với bất kỳ nhóm nào.