Captain Jason M. Dahl Elementary

Skip to main content
Mobile Menu
Picture Day,  September 29th.   Fall Break- October 11th-15th.  No School.
Español Việt Nam
Panda Post » Opening Doors May 2021

Opening Doors May 2021

“OPENING DOORS”
“Đừng để đến ngày mai những gì có thể làm được hôm nay!”
Hãy ghi danh hội thảo miễn phí với những đề tài hữu ích !
Hội thảo trực tuyến dành cho Phụ Huynh !

Khóa hội thảo trực tuyến
gồm có 7 buổi Thứ Ba trong Tháng 5 và 6
5/4, 5/11, 5/18, 5/25, 6/1, 6/8, và 6/15/2021
Lúc 1:00 pm—2:30 pm
Để nhận được đường link lớp học xin liên lạc
Quinnie Quỳnh Đoàn (408) 207-2331
Hoặc
Christy Huỳnh (209) 627-7735